Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 2016 ΑΡΙΘΜΟΣ 7

ΤΗΝ ΤΙΜΙΟΤΕΡΑ... ΑΠΑΣ ΓΗΓΕΝΗΣ ΗΧΟΣ Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΚΑΣ

Συρκας Γεωργιος ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΔΕΝ Ηχος Πλ Δ΄

ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟ 2016

2016

Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΜΕ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ Η ΠΕΘΑΊΝΟΥΜΕ ΩΣ ΑΝΎΠΑΡΚΤΟΙ

ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΜΕ ΩΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΙ Η ΠΕΘΑΊΝΟΥΜΕ ΩΣ ΑΝΎΠΑΡΚΤΟΙ


04 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μνήμη τῶν ἐπί Βέκκου 12 Βατοπεδινῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων καί τοῦ Ἡγουμένου αὐτῶν Εὐθυμίου οἵτινες ἐλέγξαντες τούς ἐπί Βέκκου ἑνωτικούς Ἐπισκόπους, διά
ἀγχόνης ἐτελειώθησαν τό ἕτος 1276

22 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Τῶν Ἁγίων 26 Ὁσιομαρτύρων Ζωγραφιτῶν, οἵτινες ἐλέγξαντες τούς ἐπί Βέκκου ἑνωτικούς Ἐπισκόπους, διά πυρός ἐτελειώθησαν (1276)

05 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Μνήμη τῶν ἐν τοῖς Κελλίοις τῶνΚαρυῶν Ὁσιομαρτύρων οἵτινες ἐλέγξαντες τούς ἐπί Βέκκου ἑνωτικούς
Ἐπισκόπους, ὁ μέν Πρῶτος τοῦ Ὅρους Κοσμᾶς ἀπηγχονίσθη οἱ δέ λοιποί διά ξίφους καί πελέκεως ἐτελειώθησαν (1276)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΚΑΣ Τα πληθη Πλ. Β'. Την Τιμιοτερα Ηχος Α΄.

ΤΗΝ ΤΙΜΙΟΤΕΡΑ... ΑΠΑΣ ΓΗΓΕΝΗΣ ΗΧΟΣ Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΚΑΣ